Дом Здравља "Др Младен Стојановић"

  • Паркинг код Дома Здравља
  • Улаз у Дом Здравља
  • Дијализни центар
  • Дечија амбуланта и Гинекологија

Актуелно у службама установе

15.08.2013. - Списак лекарских служби у установи:

1. Служба хитне медицинске помоћи,
2. Служба за здравствену заштиту одраслих становника и Кућно лечење,
3. Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом,
4. Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
5. Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику,
6. Служба за специјалистичко-консултативну делатност
7. Служба за дијализу,
8. Служба за фармацеутску делатност,
9. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.