Povratak na početnu stranu
Naslov Datum
odluka o dodeli ugovora za JN 17/17-sanitetski i medicinski materijal 2018-01-15 13:04:09
Odluka o dodeli ugovora za JN17/17-sanitetski materijal 2018-01-12 13:51:35
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 17/17-sanitetski materijal. 2017-12-25 13:35:25
Odluka o dodeli ugovora za JN 16/17-kancelarijski materijal 2017-12-12 13:04:42
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/17 - stomatološki materijal. 2017-12-12 13:04:11
Konkursnu dokumentaciju za JN 15/17-stomatološki materijal. 2017-11-03 13:19:34
Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/17-stomatološki materijal 2017-11-03 13:19:07
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14-17-sredstva za higijenu 2017-10-20 13:27:13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN13/17-ogrev za sezonu 2017/18 god. 2017-10-06 07:25:03
Konkursna dokumentacija za JN 14/17-sredstva za higijenu 2017-09-13 13:24:59
Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/17-sredstva za higijenu 2017-09-13 13:24:16
Odluka o dodeli ugovora za JN 5/17-nabavka motornih vozila 2017-08-14 10:35:51
Odluka o dodeli ugovora za JN 12/17-zamena krova na ambulanti Gajdobra 2017-08-14 07:42:41
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/17-putnička vozila 2017-08-07 07:40:23
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 12/17- zamena krovnog pokrivača na ambulanti Gajdobra. 2017-07-25 07:14:54
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Jn 8/17-UZ aparat 2017-07-25 07:14:00
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Jn 7/17-računarska oprema 2017-07-25 07:13:37
Konkursna dokumentacija za JN 12/17 - Zamena krova u Gajdobri 2017-07-25 07:13:06
Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/17-zamena krova u Gajdobri 2017-07-25 07:12:32
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-07-25 07:12:09
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/17 - set za uključenje dijalize 2017-07-25 07:11:46
Konkursna dokumentacija za JN 5/17- nabavka motornih vozila 2017-07-12 12:45:02
Poziv za dostavljanje ponuda za JN 5/17-nabavka motornih vozila 2017-07-12 12:44:25
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 4/17-gorimo za motorna vozila. 2017-07-12 12:43:58
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 9/17-osiguranje 2017-07-12 12:43:30
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN 10/17-SET ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE DIJALIZE. 2017-07-06 14:57:47
Odluku o dodeli ugovora za JN 9/17-premija osiguranja 2017-07-04 07:45:28
Odluku o dodeli ugovora za JN 8/17-UZ aparat 2017-07-04 07:45:01
Odluku o dodeli ugovora za JN 7/17-računarska oprema 2017-07-04 07:44:39
Konkursnu dokumentaciju za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-06-27 11:47:14
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/17-gorivo za motorna vozila 2017-06-27 11:46:36
Ispravka konkursne dokumentacije za JN 10/17- set za uključenje i isključenje dijalize 2017-06-26 11:05:11
Konkursna dokumentacihja za JN 10/17- 2017-06-23 13:54:57
Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/17- setovi za uključenje i isključenje dijalize 2017-06-23 13:54:31
Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 8/17-ultrazvučni kolor dopler aparat 2017-06-19 13:28:30
Odgovori na pitanja za JN 7/17-računarska oprema 2017-06-19 13:27:09
Konkursna dokumentacija za JN 9/17-premija osiguranja 2017-06-16 12:09:23
Poziv za podnošenje ponuda za JN 9/17-premija osiguranja 2017-06-16 12:08:35
Konkursna dokumentacija za JN 8/17- UZ aparat 2017-06-15 14:38:11
Poziv za podnošenje ponuda za JN 8/17- UZ aparat 2017-06-15 14:37:25
Konkursna dokumentacija za JN 7/14-računarska oprema. 2017-06-14 13:52:05
Poziv za podnošenje ponuda za JN 7/17-računarska oprema 2017-06-14 13:51:32
Odluka o dodeli ugovora za JN broj 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-06-14 13:50:51
Konkursnu dokumentaciju za JN 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-05-31 07:33:02
Poziv za podnošenje ponuda za JN 6/17-servis i popravka motornih vozila 2017-05-31 07:32:25
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JN 5/17-SERVIS I POPRAVKA APARATA ZA DIJALIZU. 2017-05-25 11:53:26
Odluka o dodeli ugovora za JN 5/17-servis i popravka aparara za dijalizu. 2017-05-11 12:24:11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistem heliant 2017-05-08 12:48:40
Konkursna dokumentacija za JN 5/17-servis i popravka aparata za dijalizu 2017-04-28 14:46:21
Poziv za podnošenje ponuda za Jn 5/17-servis i popravka aparatta za dijalizu 2017-04-28 14:45:48
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3/17- labaratorijski materijal 2017-04-28 14:45:04
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za Jn 3/17 labaratorijski materijal 2017-04-28 14:44:25
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/17-medicinska pomagala 2017-04-26 06:32:34
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 1/17-materijal za dijalizu. 2017-04-20 11:25:55
Odluka o dodeli ugovora za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistema Heliant 2017-04-20 11:25:18
Konkursna dokumentacija za JN 4/17- 2017-04-06 12:57:28
Poziv za podnošenje ponuda za JN 4/17-održavanje i unapredjenje informacionog sistema Heliant 2017-04-06 12:56:49
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 3/17-labaratorijski materijal. 2017-04-04 14:08:38
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 2/17-trake za medicinsku dijagnostiku 2017-03-29 11:08:40

Arhiva