Дом Здравља "Др Младен Стојановић"

  • Имунизација вашег детета Водич за родитеље
  • Улаз у Дом Здравља
  • Дијализни центар
  • Дечија амбуланта и Гинекологија

Обавештења

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - 1 ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - 1 СПРЕМАЧИЦА

ИЗМЕНА/ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОГЛАС ЗА 6 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧКА ПАЛАНКА "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ПРАВИЛНИК ЈАВНИХ НАБАВКИ - ИНТЕРНИ АКТ

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ГРАДОВИ ПРОТИВ ДРОГЕ - Пружи руку подршке

СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА СМУ ФАЈЗЕР ОКТОБАР 2021.

ИСКЉУЧЕЊЕ ВОДЕ ЈКП

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 6 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

Оглас за техничког секретара

Оглас за инжењера инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме

30.06.2020 Obaveštenje Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo - COVID 19

15.04.2020 ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ.

15.04.2020 ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРИ.

06.03.2020 ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ.

06.03.2020 ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРИ.

27.01.2015. - Нова објава на страни Тендер.

04.09.2014. - Челаревска пивара направила је "ЛАВОВСКИ ПОДУХВАТ" опширније можете видети на страницама www.lavpivo.rs

04.09.2014. - Нова објава на страни "Тендер".

08.08.2014. - Нова објава на страни "Тендер".

08.07.2014. - Нова објава на страни "Тендер".

04.07.2014. - Нова објава на страни "Тендер".

29.05.2014. - Нова објава на страни "Тендер".

21.05.2014. - Нова објава на страни "Тендер".