Дом Здравља "Др Младен Стојановић"

  • Паркинг код Дома Здравља
  • Улаз у Дом Здравља
  • Дијализни центар
  • Дечија амбуланта и Гинекологија

Контакти

Краља Петра I 26A

Тел. 021/7550-311

Маил: sekretarica@dzbacpal.org.rs

 

Директор:

Др Горан Ступар

Маил: direktorstupar@gmail.com

Помоћници директора:

Др Мирјана Пејак

Др Татјана Мајкић

Маил: pomocnici@dzbacpal.org.rs