Дом Здравља "Др Младен Стојановић"

  • Паркинг код Дома Здравља
  • Улаз у Дом Здравља
  • Дијализни центар
  • Дечија амбуланта и Гинекологија

Контакти

Краља Петра I 26A

Тел. //

Маил: dzbacpal@gmail.com

 

Директор:

Др Срђана Крстоношић

Маил: direktor.dzbacpal@gmail.com

Помоћници директора:

Др Мирјана Пејак

Др Татјана Мајкић

Маил: dzbacpal@gmail.com